Czego potrzebuje współczesna firma?

Autor: Katarzyna Lenik
2014-12-20

Który przedsiębiorca nie potrzebuje kreatywnej i zaangażowanej kadry? Jaki właściciel firmy nie marzy o zespole profesjonalistów, któremu może bez wahania powierzyć nawet najbardziej skomplikowane i pilne zadania?

Odpowiedzi na powyższe pytania skłaniają do refleksji nad jakością zasobów ludzkich, którymi dysponują rozwijające się przedsiębiorstwa. Menadżerowie firm, wspierani przez rozmaite metody i techniki, systemy ocen pracowniczych, informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania, itp. poszukują sposobu na zapewnienie optymalnych rozwiązań w obszarze zasobów ludzkich.

Duża intensywność zmian technologicznych, społeczno-kulturowych oraz ekonomicznych, charakteryzujących współczesną gospodarkę, wymusza zmianę postaw wśród pracodawców. Jak wskazują liczne badania, firmy coraz częściej poszukują pracowników zainteresowanych rozwojem osobistym, co wpływa na ich zaangażowanie w rozwój firmy i poczucie odpowiedzialności za jej kształtowanie. Dominującą potrzebą stała się ciągła aktualizacja wiedzy oraz umiejętność przetwarzania informacji.

Ogólnoświatowy trend w kierunku coraz wyższej jakości pracy powoduje, że wśród najbardziej poszukiwanych obecnie kompetencji znajdują się umiejętność skutecznego reagowania na zmiany, kreatywność oraz zdolność uczenia się. Gotowość pracowników do rozwoju i efektywne uczenie się w sytuacji zmian, staje się niezwykle istotnym kryterium doboru pracowników.

Duże zainteresowanie formami doskonalenia zawodowego wskazuje na rosnącą świadomość przedsiębiorców i pracowników w tym zakresie. Na szczęście na podkarpackim rynku coraz częściej pojawiają się ciekawe oferty szkoleń i warsztatów, dotychczas osiągalnych tylko w odległych ośrodkach miejskich. Analizując potrzeby szkoleniowe warto przede wszystkim uwzględnić priorytety firmy jako całości, jak również priorytety pracowników, realizujących  określone zadania. Inwestowanie w rozwój firmy poprzez kształcenie pracowników okazuje się w dzisiejszych czasach nie tylko sposobem na walkę z konkurencją, ale wręcz koniecznością, wynikającą z wymogów współczesnego świata.