Crowdfunding sposób na finansowanie startup’ów

Autor: Konsultant PIG
2014-09-01

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe różnych kreatywnych przedsięwzięć za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonych portali internetowych. Finansowane są wszelkie projekty – ważna jest wiarygodność, transparentność i umiejętność przekonania do swojego pomysłu jak największej liczby osób.

Finansowanie społecznościowe, w przeciwieństwie do zbiórki publicznej, nie musi oznaczać inwestycji celu publicznego. Podpisana 1 kwietnia 2014 r. ustawa o zbiórkach publicznych znosi regulacje dotyczące zbiórek internetowych. W świetle polskiego prawa crowdfunding można stosować w formie opartej na darowiznach, przedsprzedaży, pożyczkach, sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oferty publicznej sprzedaży akcji spółek akcyjnych.
Ustawa reguluje również sytuację gdy w podanym terminie nie uda się uzbierać wystarczającej sumy pieniędzy – w takim przypadku wszystkie uzbierane środki trafiają z powrotem do „inwestorów”.

Wyróżniamy dwa modele crowdfundingu - nieudziałowy i udziałowy.

W formie tradycyjnej (nieudziałowej) internauci przekazują dowolne kwoty na realizację projektu w zamian za różnego rodzaju „prezenty”, zależne od wpłaconej kwoty np. możliwość pierwokupu produktu, korzystniejsze ceny, atrakcyjne gadżety, zaproszenie na koncert/spektakl czy nawet symboliczne podziękowanie na stronie.
Forma udziałowa (ang. Equity crowdfunding) dotyczy projektów biznesowych i zakłada, że każdy wspierający finansowo projekt otrzyma w zamian akcje, udziały we wspieranych firmach, mając przy tym często realny wpływ na kształt i politykę utworzonej spółki z o.o.
Ta forma jest coraz częściej wykorzystywana do finansowania tak zwanych start-upów i jest w tym przypadku formą inwestycji.

Jest to świetna alternatywa do kredytów bankowych i funduszy unijnych na pozyskanie niezbędnego kapitału. Taka możliwość finansowania daje szansę na rozwój kreatywnych i nieszablonowych koncepcji. Kapitału nie trzeba  zwracać i nie trzeba płacić żadnych odsetek. Odpowiednio samemu decyduje się ile udziałów zostanie odstąpionych indywidualnemu inwestorowi za pozyskany kapitał. Dzięki niewielkim wpłatom dużej liczby osób możliwe jest pozyskanie imponujących kwot. Na świecie znane są przykłady osób/firm, które pozyskały dziesiątki milionów dolarów.

Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które przedsiębiorcy umożliwia nie tylko pozyskanie kapitału społecznościowego, ale także ma charakter reklamowy i informacyjny, oraz zwiększa świadomość marki i zainteresowanie jej produktami/usługami. Inwestorom zaś daje możliwość dywersyfikacji portfela oraz zostania właścicielem części firmy z dużym potencjałem rynkowym.

Kluczem do sukcesu start-upów jest zarówno pomysł na biznes, którego koncepcja musi być dobrze opisana, odpowiednio przedstawiony biznes plan, a także promocja na portalach społecznościowych.

Crowdfunding udziałowy może być również pierwszym krokiem pomocnym przy pozyskaniu innego źródła finansowania.

Świetny przykład stanowi polska spółka Zortrax, która pozyskała 180 tys. dolarów na łatwą w obsłudze, stylową drukarkę 3D w ramach kampanii finansowania społecznościowego. Po tym sukcesie uplasowała emisję obligacji na rynku Catalyst na kwotę 6 milionów złotych .

Choć w Polsce crowdfunding to nowe zjawisko (jego początki datujemy na 2011 rok) – szybko się rozwija i aktualnie możemy wyróżnić  następujące portale w różnych dziedzinach crowdfundingu :

Każdy portal  crowdfundingowy posiada własny regulamin i zakres usług serwisu, z którym należy się zapoznać przed opisaniem swojego projektu i przystąpieniem do zbiórki. Przy czym warto pamiętać aby w swoim biznesplanie uwzględnić prowizję, którą pobierają platformy cowdfundingowe w przypadku udanego sfinansowania projektu.