Co zrobić, gdy kontrahent jest niewypłacalny?

Autor: Marta Sanocka
2017-08-02

Co zrobić, gdy kontrahent jest niewypłacalny?

 

W sytuacji, kiedy opóźnia się czas zapłaty należności za przekazany innemu podmiotowi towar lub wyświadczoną usługę, wzrasta zagrożenie utraty naszej płynności finansowej, szczególnie jeśli jest to znacząca dla nas kwota. Taka sytuacja może poważnie zagrozić naszej firmie, kiedy bowiem trwa dłużej, szybko możemy stać się dłużnikami swoich kontrahentów. 

 

Samodzielna windykacja nie jest darmowa

Kiedy nasz dłużnik zwleka z uregulowaniem swoich zobowiązań wobec nas, ważne jest to, aby szybko podjąć działania mające na celu uzyskanie zapłaty. Wcześniej jednak musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rozpoczniemy działania windykacyjne samodzielnie, czy powierzymy je zewnętrznej firmie, specjalizującej się w tego rodzaju sprawach. Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne przeprowadzenie procedury mającej na celu skłonienie dłużnika do zapłaty. Wymaga to jednak od wierzyciela nie tylko zdolności negocjacyjnych, ale również skrupulatności. Kiedy należna nam zapłata opóźnia się, powinniśmy najpierw podjąć próbę kontaktu z dłużnikiem, aby ustalić przyczynę zwłoki. Możemy także samodzielnie wysyłać pisma, wzywające do zapłaty. Pamiętać musimy jednak, że czas działa na naszą niekorzyść, ponieważ dłużnik w tym czasie może zaciągać nowe zobowiązania w innych firmach, może także zbyć swój majątek, co znacznie utrudni późniejszą, nawet przymusową spłatę długu. Wzrasta także ryzyko przedawnienia wierzytelności, co może sprawić, że dłużnik całkowicie uniknie zapłaty.

Windykacja zewnętrzna kosztuje mniej

Większość przedsiębiorców obawia się dużych kosztów, zlecenia działań windykacyjnych firmie zewnętrznej, tymczasem jednak okazuje się, że w tym przypadku outsourcing może nam przynieść oszczędności. Decydując się na podjęcie windykacji na własną rękę, poniesiemy koszty związane z telefonami do dłużnika, wizytami osobistymi w jego siedzibie, wysyłaniem wezwań do zapłaty, czy wniesieniem pozwu do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Poza tym poświęcimy na to czas swój bądź pracownika, który moglibyśmy wykorzystać na rozwój firmy. Eksperci wyliczyli, że samodzielna windykacja może pociągnąć za sobą wydatki sięgające 8% łącznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wynagrodzenie profesjonalnej firmy windykacyjnej to zazwyczaj prowizja od ściągniętego długu. Zazwyczaj jest ona zależna od wysokości kwoty wierzytelności, stopnia trudności sprawy oraz tego, jak bardzo należność jest przeterminowana. Najczęściej w sytuacji, kiedy działania nie przyniosą efektu, nie zapłacimy nic. Podkreślić należy również fakt, że w wielu przypadkach prawnicy zatrudniani przez profesjonalne firmy windykacyjne, są w stanie uzyskać własną prowizję od dłużnika, na mocy ustawy o przeterminowanych płatnościach w sytuacji, kiedy dojdzie do sprawy w sądzie.

Jak widać z wielu powodów, warto powierzyć trudny proces windykacji należności, profesjonalnej firmie. Specjaliści szacują bowiem, że aż w 70% spraw, które niezwłocznie po przeterminowaniu oddane zostały do windykacji, udało się  odzyskać należność w zaledwie 30 dni.