Co będzie kontrolować PIP w 2016 roku..?

Autor: Edyta Jaźwiecka
2015-12-27

Przedstawiony 15 grudnia 2015 r. program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018 zakłada przeprowadzenie w 2016 r. 80 tys. kontroli. Do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi także 110 tys. podmiotów, w tym m.in. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników.


W zadaniach kontrolnych priorytetem będzie problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy - z naciskiem na zagadnienia dotyczące nadużywania umów prawa cywilnego - a ponadto czasu pracy, w tym w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego. W dalszym ciągu inspektorzy pracy będą także sprawdzać, czy przestrzegane jest prawo wobec pracowników tymczasowych. Działania te będą uzupełniane różnorodnymi formami edukacji.


Jak podaje Główny Inspektor Pracy, Iwona Hickiewicz „…w ramach działań długofalowych na lata 2016-2018 inspektorzy kontrolować będą m.in. prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych, stosowanych często w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Ocenią skalę omijania i naruszania przepisów art. 231 Kodeksu pracy przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego. Planowane są także kontrole i doradztwo w zakresie obniżenia poziomu ryzyka w zakładach objętych wzmożonym nadzorem i zarządzania ryzykiem w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy. Prowadzona ma być kampania prewencyjno-kontrolna na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”.


Pracodawcy powinny zwrócić szczególną uwagę na znowelizowane przepisy o umowach terminowych, które wejdą w życie w pierwszej połowie 2016 r. Przewidziano także specjalistyczne kontrole ukierunkowane na ochronę zdrowia osób pracujących w warunkach przekroczenia Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń lub Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń czynników szkodliwych (z uwzględnieniem aspektu czasu pracy takich osób) - bez względu na branżę zakładu pracy. 


Działania kontrolne prowadzone będą przez dwuosobowe zespoły inspektorskie, podobnie jak w przypadku kompleksowych kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym również bhp. Ich spodziewać mogą się zakłady produkcyjne, które nie były sprawdzane przez Państwową Inspekcję Pracy w ciągu ostatnich 5 lat.


Jak dotychczas kontrolowane będą sektory wysokiego ryzyka, w tym w budownictwo, gdzie prowadzone są również tzw. krótkie kontrole skoncentrowane na likwidacji bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników budowlanych. Nadal pod lupą inspekcji będą także agencje zatrudnienia jak również sprawdzana będzie legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. 


Biorąc pod uwagę powyższe - zwłaszcza zmiany  kwestie związane ze zmianami dotyczącymi umów terminowych - warto w przypadku wątpliwości zwrócić się do Okręgowych Inspektoratów PIP, które udzielają bezpłatnych porad prawnych.

źródło: www.pip.gov.pl