Chorobowe po ustaniu zatrudnienia

Autor: Jolanta Zygmunt, Biuro Rachunkowe Podkarpackiej Izby Gospodarczej
2015-08-26

Zasiłek chorobowy za czas trwania zwolnienia lekarskiego przysługuje także po ustaniu zatrudnienia. Aby go otrzymać, należy spełnić jednak specjalne wymogi dotyczące np. okresu trwania niezdolności do pracy.

Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 r. zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność trwała bez przerwy przez co najmniej 30 dni i powstała:

  1.   nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
  2.  nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim zamieszczony jest kod literowy „E”.

Pracownikowi, który rozchorował się jeszcze w trakcie trwania stosunku o pracę i którego stan nie polepszył się aż do jego ustania, do dnia rozwiązania umowy świadczenie wypłaca pracodawca. Po tym okresie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do wypłacania świadczeń. Zakład pracy musi przesłać do ZUS dokumentację rejestrującą stan zdrowia pracownika. Niedopełnienie tych formalności w terminie skutkuje zawieszeniem wypłacania świadczeń. Jeśli po upływie tego czasu pracownik otrzyma kolejne zwolnienie lekarskie, sam wysyła je bezpośrednio do ZUS.

Zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie otrzymają:

  1. osoby mające ustalone prawo do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy,
  2. osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  3. osoby, które nie nabyły prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania, który wynosi w przypadku pracowników 30 dni,
  4. osoby, u których ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia wypłacany jest po 30 dniach niezdolności do pracy.

 

Źródło: infor.pl