Biznes w Polsce. Jak na tym tle wypada Podkarpacie

Autor: Konsultant PIG
2014-10-31

Z najnowszej, dwunastej już edycji raportu Doing Business, przygotowanego przez Bank Światowy na rok 2015, wynika, iż w Polsce biznes ma się lepiej, awansowaliśmy bowiem na 32 miejsce spośród 189 klasyfikowanych krajów. Czy z punktu widzenia jakości prowadzenia biznesu na Podkarpaciu też dostrzegamy te zmiany?

 

Jak stwierdziła Marina Wes, Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich, ta, najwyższa w dotychczasowej historii pozycja Polski w rankingu, jest efektem systematycznych wysiłków reformatorskich rządu i budzących szacunek osiągnięć – mam tu na myśli poprawę klimatu dla biznesu i pokryzysowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Na przestrzeni ostatnich lat Polska stała się jednym z liderów w Europie Środkowej pod względem wprowadzania reform regulacyjnych w życie.

 

Ekonomista Ryszard Petru, w materiale opublikowanym przez PAP studzi te zapały, uznając daną sytuację za „umiarkowany sukces“ – dodaje: Jeśli popatrzymy na inne kraje, to w wielu z nich pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu bardziej niż u nas, więc na ich tle nie wypadamy tak źle. Na tle innych krajów nastąpiła poprawa, ale jeszcze wiele rzeczy trzeba zreformować, dlatego studziłbym optymizm.

 

Czy z punktu widzenia jakości prowadzenia biznesu na Podkarpaciu dostrzegamy ostatnio pozytywne zmiany?

 

Krótka ankieta przeprowadzona przez redakcję wskazuje, że niekoniecznie. Pozycja
w rankingu nie wpływa bowiem na najważniejszą bolączkę, z którą borykają się nasi przedsiębiorcy – czyli brak dostępu do kapitału adekwatnego do swoich do potrzeb.

 

Bank Światowy, zapowiada na przyszły rok opublikowanie pierwszego w Polsce rankingu „Subnational Doing Business” na szczeblu regionalnym, który oceni jakość otoczenia biznesu w 18 polskich miastach. Może wtedy zobaczymy, jak to jest u nas…

 

Jak zauważają źródła mniej przychylne rządowi, awans w rankingu wynikał bardziej ze zmian metodologicznych w jego sporządzaniu, niż faktycznych zmian, bowiem wartość sumaryczna indeksu dla Polski, nie uległa wydatnemu zwiększeniu, w porównaniu
z rokiem ubiegłym.

 

Istotnie, Bank Światowy odnotował największy w odniesieniu do Polski postęp, zauważalny w trzech obszarach: dostęp do elektryczności, rejestracja własności, oraz handel transgraniczny. Czy istotnie handel transgraniczny ma się lepiej, podyskutujemy na Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości w Krośnie już 4 listopada.

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Źródło: Bank Światowy, PAP, inf. własne.