Biuro Rachunkowe? Czemu nie!

Autor: Iwona Prugar
2015-10-31

Jeżeli jest się początkującym przedsiębiorcą, nieznającym się na prowadzeniu dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą, warto powierzyć prowadzenie rozliczeń podatkowych i sporządzanie deklaracji dla ZUS oraz wypełnianie innych obowiązków biurowi rachunkowemu. Rzecz jasna, należy się upewnić, że nasza dokumentacja prowadzona jest przez solidne i odpowiedzialne biuro. W jaki sposób można się upewnić, że biuro, które wybraliśmy, jest rzeczywiście dobre, i jaką umowę powinniśmy z nim podpisać?

Przed podpisaniem umowy powinniśmy możliwie dokładnie zbadać biuro rachunkowe, z którym zamierzamy  rozpocząć współpracę. Przede wszystkim sprawdzić legalność działania biura, czyli poprosić o jego dokumenty rejestracyjne. Następnie dowiedzieć się, czy zatrudnia ono dobrych specjalistów, przykładowo – posiadających certyfikat księgowy.

Wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy (świadectwo kwalifikacyjne), udostępnia Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Informację o zatrudnianiu doradców podatkowych można zaś zweryfikować w Krajowej Izbie Doradców.

Ważną informacją dla przedsiębiorców może być fakt, że 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wprowadziły dereglamentację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czynności te może wykonywać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie był karany za ściśle określony katalog przestępstw, czyli m.in. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi czy za przestępstwo skarbowe.

Osoba taka musi także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest zatem wymagane posiadanie żadnych uprawnień. Jednak osoby posiadające certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Przed podpisaniem umowy warto jeszcze zorientować się, jaką opinią cieszy się biuro rachunkowe, np. wśród znajomych czy też na forach internetowych.

Wszystkie powyższe wymagania i pozytywna opinia wśród obsługiwanych firm to cechy m. in. Biura Rachunkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej, które mieści się w Krośnie, przy ul. Tysiąclecia 3. Aby zostać jego klientem, wystarczy przyjść do jego siedziby  bądź skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo i przedstawić swoje wymagania. Pracownicy Biura z pewnością dołożą wszelkich starań, aby warunki podpisywanej umowy były satysfakcjonujące dla obu stron.

 

Źródło: infor.pl, pigkrosno.pl