Bezpłatne szkolenia informatyczne dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Autor: informacja prasowa
2017-10-14

Bezpłatne szkolenia informatyczne  dla seniorów i osób niepełnosprawnych

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie rozpoczyna realizację bezpłatnych szkoleń, które mają na celu podniesienie kompetencji i umiejętności informatycznych seniorów oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo podkarpackie.

W ramach projektu zatytułowanego „Certyfikowane kompetencje cyfrowe” przewidziano trzy główne moduły szkoleniowe. Pierwszy obejmuje podstawy obsługi komputera. W module drugim zaprezentowane zostaną kluczowe programy i aplikacje, m.in.: arkusze kalkulacyjne, podstawowe narzędzia np. formatowanie, edycja dokumentów, edytowanie danych i formatowanie, a także sposoby zarządzania i edycji prezentacji. Trzeci przewidziany blok programowy będzie dotyczył ineternetu i pracy on-line.

- Szkolenia będą realizowane nieodpłatnie, nabór zaś jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób spełniających kryteria udziału w projekcie. W ramach przedsięwzięcia, WSIiZ poza przewidzianym programem szkoleń, zapewni uczestnikom: materiały szkoleniowe, a także możliwość zdawania egzaminu, po którym będzie można otrzymać certyfikat IC3 – Internet and Computing Core Certification – informuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

Do projektu mogą przystąpić dwie grupy mieszkańców Podkarpacia, pierwsza, to osoby niepełnosprawne w wieku co najmniej 25 lat, posiadające maksymalnie wykształcenie średnie. Druga grupa to osoby będące powyżej 50 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. Wszyscy  muszą się uczyć lub pracować, a także powinni być zainteresowani z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do możliwości uczestników szkoleń i w miejscach nie podsiadających barier architektonicznych. Całość przedsięwzięcia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. 

Informacje szczegółowe odnośnie szkoleń, a także m.in. warunków przystąpienia do nich udzielane są w godz. 8.00-16.00 pod numerem tel. 880-416-508 lub adresem e-mail: biuro@szkoleniait.wsiz.pl, a także w biurze projektu w budynku głównym WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.