Bezpłatne badania produktów i materiałów dla firm

Autor: Krzysztof Posadzki
2015-01-13

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych zaprasza do składania wniosków w konkursie organizowanym w ramach projektu Science Link. To już ostatnia szansa na złożenie wniosku i wykonanie całkowicie bezpłatnych badań w dużych laboratoriach europejskich.

Jedyne, co należy zrobić, to w zwięzły sposób opisać problem, z którym firma boryka się w czasie produkcji, opracowywania nowego produktu lub też ulepszania już istniejącego. Eksperci pochodzący z 8 krajów, postarają się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla firmy i określą metodę badawczą, która zostanie wykorzystana, podczas przeprowadzania eksperymentów w jednym z ośrodków synchrotronowych. Są to nowoczesne, multidyscyplinarne laboratoria badawcze, które otwierają nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki, takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia, krystalografia i wiele innych. 

Spektrum możliwych do przeprowadzenia eksperymentów jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno analizy struktury i właściwości badanej próbki, jej zachowanie w różnych warunkach środowiskowych, interakcje z innymi substancjami i materiałami, porównanie dwóch różnych produktów, testy wytrzymałościowe, analizę substancji śladowych oraz wiele innych. Oferta skierowana jest do wszystkich gałęzi przemysłu, a wachlarz możliwych do przebadania materiałów jest nieograniczony.

W ramach projektu można przebadać każdy materiał pod względem: 

  • struktury,
  • właściwości, 
  • zachowania, 
  • funkcjonalności, 
  • wytrzymałości, 
  • oddziaływania. 

Procedura przeprowadzenia konkursu oraz eksperymentów jest bardzo uproszczona. Po zakwalifikowaniu firmy do przeprowadzenia badań, należy jedynie przesłać próbkę materiału, a wykwalifikowani eksperci dostarczą precyzyjne wyniki z przeprowadzonych eksperymentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu Science Link.

Do pobrania:

Wniosek apliacyjny