Będą radykalne zmiany w ustawie o komornikach sądowych

Autor: Marta Sanocka
2016-06-14

Będą radykalne zmiany w ustawie o komornikach sądowych

 

Wczoraj minister sprawiedliwości zaprezentował projekt nowej ustawy regulującej prace komorników sądowych. Najważniejsze zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczą przede wszystkim znacznego ograniczenia katalogu spraw, którymi będą mogli zajmować się asesorzy komorniczy oraz poważnego zwiększenia nadzoru nad działaniami komorników.

Według nowych zasad prezesi sądów rejonowych będą zobligowani do dokonywania częstszych kontroli kancelarii komorniczych. W czynnościach takich obowiązkowo będą brać udział również urzędnicy skarbowi. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, prezes sądu będzie mógł ukarać komornika 30 dniowym zawieszeniem w wykonywaniu czynności, a także wnioskować, bezpośrednio do ministerstwa, o jego odwołanie.

Ponadto w przypadku, gdyby prezes sądu powiadomiony o nadużyciach ze strony komornika nie zareaguje, wówczas sam może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, łącznie z odwołaniem ze stanowiska. Dodatkowo minister sam będzie mógł natychmiast zawiesić komornika, którego czynności rażąco naruszają prawo i mogą prowadzić do zagrożenia porządku prawnego i interesów dłużnika. Minister będzie mógł także w ramach postępowania administracyjnego nawet usunąć komornika ze stanowiska.

Większe uprawnienia w stosunku do komorników zyska również policja, która w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, będzie mogła przerwać egzekucję. Poza tym w przypadku gdy komornik będzie zmuszony do użycia siły, asysta policji będzie obowiązkowa. Obecnie komornik może skorzystać z pomocy policji lub nie. Najbardziej kontrowersyjnym zapisem w nowej ustawie jest jednak zapowiedziany przez ministra obowiązek rejestrowania kamerą wideo wszystkich egzekucji. Zdaniem ministra sprawiedliwości pozwoli to zmniejszyć ilość skarg na sposób przeprowadzania tego rodzaju czynności.

Sami komornicy wątpią w celowość obecności policji przy każdej sprawie oraz w to, czy policja będzie w stanie poświecić tyle czasu i ludzi, aby zajmować się w tak dużym stopniu sprawami komorniczymi. Wątpią przy tym, czy funkcjonariusze zabezpieczający egzekucję będą posiadać wystarczającą wiedzę, aby ocenić prawidłowość wykonywania przez nich czynności.