Aż 10 firm z Podkarpacia otrzymało dotacje na innowacje z programu Polska Wschodnia!

2016-11-15

Aż 10 firm z Podkarpacia otrzymało dotacje na innowacje z programu Polska Wschodnia!

 

Nie pierwszy raz okazało się, że Podkarpacie to miejsce o szczególnym  potencjale innowacyjności. W drugim konkursie działania  1.3.1 Wdrażanie innowacji MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW) wystartowało 76 firm. Do dofinansowania wybranych zostało 26, z czego 10 to firmy pochodzące z Podkarpacia.

O dofinansowanie mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzące ponadregionalne powiązania kooperacyjne. Grupa współpracujących ze sobą firm musiała obejmować co najmniej pięć działających w pokrewnych branżach przedsiębiorstw, które obejmują swoim zasięgiem co najmniej dwa województwa w tym, co najmniej jedno z Polski Wschodniej. Dotacje przyznawane były projektom, których realizacja prowadzić będzie do stworzenia innowacyjnych w skali kraju produktów lub usług poprzez wdrożenie rozwiązań opracowanych w wyniku prac badawczo rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, lub zleconych.

Łączna wartość projektów, które zostaną dofinansowane to ponad 205 mln. zł, z czego ze środków unijnych pokryte zostanie blisko 108 mln zł. Dzięki dotacji powstanie m.in. system wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, nowe rozwiązania zwiększające energooszczędność budownictwa mieszkaniowego, a także innowacyjna metoda leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych.

To ważne, że wybrane w konkursie przedsięwzięcia dotyczą różnych dziedzin istotnych gospodarczo i społecznie. Innowacje powinny przenikać niemal każdą dziedzinę życia. Dzięki nim, z jednej strony można zaspokajać coraz to nowe potrzeby odbiorców, a z drugiej – firmy odnoszą korzyści, które dynamicznie napędzają gospodarkę”- powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Fakt, że tak duża pula środków unijnych trafi do przedsiębiorców z Podkarpacia właśnie, ma ogromne znacznie dla całego regionu. Środki pozyskane dzięki dotacji z programu POPW pozwolą przedsiębiorcom na realizację inwestycji, które zaowocują wprowadzeniem na rynek nowatorskich rozwiązań. Podniesie to znacząco ich konkurencyjność oraz zdecydowanie zwiększy potencjał do wdrażania w przyszłości kolejnych innowacji. W rezultacie przyniesie to korzyści całej gospodarce oraz mieszkańcom obszaru objętego projektem.

 

Firmy z Podkarpacia, które zakwalifikowały się do dofinansowania z programu:

  1. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Przysieki - Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa
  2. Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna Jasienica Rosielna - Wdrożenie innowacyjnej technologii w nowej generacji przepustnic mimośrodowych o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych
  3. MULTI STONE Sp. z o.o. Rzeszów - Podklejane blaty kompozytowe jako innowacyjne rozwiązanie dla budownictwa i meblarstwa
  4. VISUM CLINIC Sp. z o.o. Zaczernie - Wdrożenie innowacyjnej techniki wszczepiania oraz sposobu ustawienia mocy soczewek dyfrakcyjnych
  5. Cyfrowa Foto Sp. z o.o. Prusiek - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego personalizowanego fotoproduktu
  6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Dębica - Wprowadzenie innowacyjnego produktu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
  7. HALICO Sp. z o.o. Pogwizdów Nowy - Wdrożenie innowacji produktowej w zakresie materiałów budowlanych
  8. KOLTEX RECYKLING S.C. Urszula Mitura, Marcin Mitura Kolbuszowa - Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC w firmie Koltex Recykling s.c.
  9. DARCO Sp. z o.o. Dębica - Podwyższenie konkurencyjności firmy DARCO poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych nasad wentylacyjnych - napędzanych wiatrem i energią słoneczną
  10. PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna Krosno - Wdrożenie technologii produkcji płyt klejonych z litego drewna z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni

 

Źródło: www.polskawschodnia.gov.pl