Audytorzy sprawdzą gminę z Podkarpacia

Autor: EM
2015-07-14

Rozpoczął się drugi etap programu certyfikującego dla samorządów „Gmina Fair Play”, w którym audytorzy odwiedzą zgłoszone gminy. W trakcie audytów o opinię na temat gminy zapytają lokalnych inwestorów i mieszkańców.

 

Dbanie o interesy społeczności lokalnej, nastawienie na rozwój oraz tworzenie warunków sprzyjających inwestycjom to postawy, które promuje program „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Właśnie rozpoczął się  II etap tegorocznej, 14. edycji, w którym gminy są poddawane niezależnemu audytowi. W tym roku udział w programie bierze tylko jedna gmina z Podkarpacia – gmina Tryńcza.

 

Sprawdzą dokumenty i opinię

W I etapie gminy wypełniły ankietę dotyczącą wielu aspektów ich działalności. Ankieta następnie została sprawdzona i oceniona przez organizatorów. Uczestnicy, którzy zdobyli wymaganą liczbę punktów, biorą udział w II etapie, w trakcie którego odwiedzą ich niezależni audytorzy. Celem audytu certyfikacyjnego jest zbadanie stanu faktycznego oraz uzyskanie szczegółowych informacji o działalności gminy.

W każdym audycie udział biorą przedstawiciele gminy oraz osoby spoza urzędu, z grup interesariuszy wskazanych przez audytora. Mogą to być np. inwestorzy, przedstawiciele instytucji finansowych, dostawców mediów technicznych i organizacji biznesowych działających w danym regionie. Audytor ma również prawo poprosić o opinię przedsiębiorców podczas objazdu gminy, w trakcie którego sprawdza najnowsze inwestycje zarówno gminne, jak i biznesowe.

Drugi etap konkursu „Gmina Fair Play” to także badanie losowo wybranych inwestorów, którzy rozpoczęli, kontynuują lub zakończyli proces inwestycyjny na terenie danej gminy. Wywiady telefoniczne na temat warunków inwestycyjnych przeprowadzą przedstawiciele organizatora. Na podstawie badania inwestorów dla każdej gminy uczestniczącej w II etapie zostanie opracowany raport benchmarkingowy. Poszczególne samorządy dowiedzą się z niego, jak wypadają na tle pozostałych gmin - z którymi aspektami radzą sobie dobrze, a nad czym muszą jeszcze popracować.

 

Wyniki na jesieni

Wyniki XIV edycji zostaną ogłoszone jesienią podczas Gali Finałowej w Warszawie. Co roku w uroczystym podsumowaniu udział biorą wszyscy Laureaci oraz przedstawiciele świata polityki, biznesu i kultury. W 2014 r. nagrody i certyfikaty osobiście wręczył Laureatom Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a konkurs jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

Więcej informacji na www.fairplay.pl

 

Źródło: informacja prasowa