500 zł banknot już w obiegu

2017-02-10

500 zł banknot już w obiegu

Wprowadzenie do obiegu banknotu 500 zł ma na celu ułatwienie rozliczeń gotówkowych pomiędzy obywatelami oraz zmniejszenie kosztów obsługi pieniądza przede wszystkim dla Narodowego Banku Polskiego. Do obiegu trafi 50 mln sztuk banknotów w nowym nominale, z czego większość zostanie przeznaczona na zapas strategiczny NBP.

Nowy banknot, zaprezentowany 10 lutego br. na konferencji prasowej w siedzibie Narodowego Banku Polskiego ma nie tylko największy nominał, ale także rozmiar. Jego wymiary to 150x75 mm, jest zatem o 4% większy od banknotu 200 zł. Zróżnicowanie wielkości ma na celu ułatwienie osobom niewidomymi i słabo widzącym szybkie rozpoznanie nominału.

Projektantem 500 zł, tak jak wszystkich pozostałych, będących obecnie w obiegu banknotów, jest Andrzej Heinrich. Umieścił on na nim wizerunek Jana III Sobieskiego, który zwrócony jest twarzą w stronę herbu Sobieskich. Obok w prawym dolnym rogu znajduje się szyszak husarski, który symbolizuje największe dokonania militarne władcy. Na rewersie znalazł się pałac w Wilanowie i orzeł w koronie.

Wytwórcą nowego banknotu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Do jego zabezpieczenia użyto najnowocześniejszych technologii. Zastosowano m.in. okienkową nitkę zabezpieczającą, znak wodny z wizerunkiem króla i oznaczeniem nominału, element recto verso, czyli uzupełniające się w świetle przechodzącym elementy graficzne oraz zmienne optycznie i opalizujące farby.

Od chwili oficjalnej prezentacji 500 zł, banknot dostępny jest w kasach NBP. Jeśli staniemy się jego posiadaczami, możemy mieć z nim nieco kłopotów. Nie wpłacimy go na swoje konto za pośrednictwem wpłatomatu, ponieważ te jeszcze go nie rozpoznają, podobnie jak maszyny liczące. Nie wypłacimy go także z bankomatu. Możemy mieć także problemy z otrzymaniem reszty. Biorąc jednak pod uwagę jego przeznaczenie, nie będziemy zbyt często mieć z nim do czynienia w podczas codziennych zakupów.

Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, w którym najwyższy nominał, do tej pory 200 zł, miał tak niską wartość nabywczą. W Czechach funkcjonuje 5000 koron o równowartości około 820 zł, Duńczycy mogą płacić banknotem o nominale 1000 koron, które w przeliczeniu na złotówki mają wartość prawie 600 zł. Najwyższą wartość wśród banknotów będących w obiegu w Europie ma 1000 franków szwajcarskich o wartości około 4000 zł.

 

Zdjęcie źródło: www.poznaj500zl.pl