5 zasad udanej Wigilii firmowej

Autor: A.F.
2014-12-24

Spotkania firmowe, organizowane w okresie świąteczno-noworocznym, nie należą do rzadkości. Udane przyjęcie stanowi dobrą okazję do wzmocnienia relacji interpersonalnych, a pośrednio motywuje pracowników do tworzenia silnego zespołu. O czym należy jednak pamiętać, by tego typu wydarzenie, nie zakończyło się fiaskiem.

 

Poszanowanie różnorodności

Oprawę oraz plan spotkania, należy dostosować do oczekiwań różnych grup zatrudnionych. Program powinien uwzględniać takie punkty, które znajdą uznanie jak największej ilości pracowników, a trzeba unikać wprowadzania elementów o charakterze religijnym czy kulturowym. Pracownicy powinni czuć, że pracodawca szanuje ich różnorodność.

Kompletna lista gości

Pracodawca, powinien pamiętać o zaproszeniu wszystkich pracowników, nawet tych nieobecnych na co dzień w biurze.

 

W firmie czy poza nią?

Decyzja dotycząca wyboru miejsca spotkania, zależy głównie od tego, jaki ma mieć ono charakter. Spotkania świąteczne organizowane poza siedzibą firmy, są mniej formalne i z reguły trwają dłużej, niż te oficjalne. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie spotkania po godzinach, mają charakter dobrowolny, nie ma więc mowy, o zmuszaniu podwładnych do uczestniczenia w nich. Jeśli jednak, jest to krótkie spotkanie na terenie firmy i w czasie godzin pracy, wszyscy pracownicy powinni się na nim znaleźć, o ile na przeszkodzie nie stoją pilne obowiązki służbowe czy delegacja.

 

Kultura przede wszystkim

Nawet najbardziej nieformalne spotkania firmowe, nie są sytuacją w pełni prywatną. Obowiązują tu zatem podstawowe zasady współżycia społecznego i dbałości o dobro pracodawcy. Należy pamiętać, że wszelkie zachowania aspołeczne tj. przemoc wobec innych pracowników, mogą być podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej czy nawet rozwiązania stosunku pracy. Jeden z wyroków Sądu Najwyższego stwierdza wprost, że „obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy obejmuje powstrzymywanie się również poza miejscem i czasem pracy od takich zachowań, które wywołują lub potęgują wzajemnie negatywny stosunek współpracowników i konflikty w środowisku pracy” (Wyrok SN z 9 lipca 2008 r., I PK 2/08).

Obecność w sieci obowiązkowa?
Obecność na portalach społecznościowych, to dla wielu sprawa pierwszorzędna. Należy jednak pamiętać, że umieszczając w internecie fotografie ze spotkania firmowego z wizerunkiem współpracowników, możemy narazić się na naruszenie ich dóbr osobistych. Dlatego, zanim jakiekolwiek zdjęcie trafi do sieci, trzeba zastanowić się nad potencjalnymi konsekwencjami.

 

www.egospodarka.pl