5 rzeczy, do których lepiej przyznać się w rocznym zeznaniu podatkowym…

2018-02-28

5 rzeczy, do których lepiej przyznać się w rocznym zeznaniu podatkowym…

Co prawda czas na złożenie PIT-u za 2017 rok mamy do końca kwietnia,  ale wiele osób dokonuje rozliczenia z fiskusem już teraz. Podczas wypełniania deklaracji, powinniśmy jednak pamiętać, o tym, aby zawrzeć w niej wszystkie niezbędne informacje. W przeciwnym razie w przypadku kontroli podatkowej, szczególnie takiej połączonej z przeglądem operacji na naszym koncie bankowym, możemy mieć spore kłopoty. Jakich zatem informacji nie wolno nam pominąć w rocznym zeznaniu podatkowym? Oto niektóre z nich:

Sprzedaż używanych rzeczy przez Internet

Wystawianie w Internecie na sprzedaż rzeczy, których przestaliśmy używać lub z jakiegoś powodu przestały nam odpowiadać, stało się coraz powszechniejsze. Jeśli sprzedajemy prywatne rzeczy, bez chęci osiągnięcia zysku nie powoduje to obowiązku podatkowego, pod warunkiem, że byliśmy posiadaczami danej rzeczy dłużej niż 6 miesięcy. Jeśli natomiast prowadzimy sprzedaż rzeczy w sposób ciągły i zorganizowany fiskus może to uznać za prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli zatem sprzedajemy coś przed upływem 6 miesięcy, od kiedy weszliśmy w posiadanie danej rzeczy, to powinniśmy zapłacić podatek od takiej transakcji.

Wynagrodzenia za pracę bez umowy

Jeśli w minionym roku zdarzyło nam się pracować bez umowy, a wynagrodzenie otrzymaliśmy „do ręki”, to powinniśmy samodzielne zgłosić taki dochód do opodatkowania. Jeśli bowiem fiskus wykryje tego rodzaju zarobki, może nałożyć na nas obowiązek zapłaty nawet 75% podstawy opodatkowania.

Sprzedaż samochodu

Pamiętać musimy także, że sprzedaż samochodu, którego posiadaczami byliśmy krócej niż 6 miesięcy, także podlega opodatkowaniu. Jeśli zatem sprzedamy auto przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca zakupu, to musimy się rozliczyć z tego tytułu z fiskusem.

Kaucja za wynajem lokalu

Często stosowaną przez właścicieli nieruchomości praktyką jest pobieranie kaucji zabezpieczającej od wynajmujących je osób.  Nie jest ona rozliczana aż do momentu, kiedy zaistnieje sytuacja, w wyniku której stanie się ona własnością właściciela nieruchomości. Wówczas powstaje obowiązek dokonania z tego tytułu rozliczenia podatkowego.

Odszkodowania

Opodatkowaniu podlegają także rekompensaty za szkody w majątku, które związane były z prowadzoną działalnością gospodarczą. W deklaracji PIT najeży ująć przy tym także kwoty otrzymane na podstawie wyroku sądowego lub ugody. Przykładem jest tutaj otrzymanie odszkodowania z OC lub AC w przypadku uszkodzenia firmowego samochodu. W takiej sytuacji rekompensata podlega opodatkowaniu i powinna być ujęta w zeznaniu podatkowym. Warto podkreślić jednak, że obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.