5 największych barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Autor: Marta Sanocka
2016-01-30

5 największych barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie firmy odgrywają ogromną role w gospodarce. Są jej stymulatorem bo potrafią szybciej reagować na zmieniającą się sytuacje na rynku, łatwiej dopasowując się do nowych warunków. Dzięki temu są ważnym źródłem wzrostu gospodarczego. Niestety w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na szereg barier, które znacząco spowalniają ich rozwój. Wśród najważniejszych utrudnień rozwoju własnej działalności gospodarczej  przedsiębiorcy wymieniają najczęściej:

 

1. Brak środków finansowych

Wdrożenie najnowocześniejszych technologii produkcji wymaga najczęściej sporych nakładów finansowych. Brak własnych środków na ten cel jest zatem ogromną barierą dla rozwoju firmy. Pozyskanie kredytu również wiążę się z wieloma trudnościami takimi jak wysokie oprocentowanie oraz zawiłe procedury bankowe, czy wysokie opłaty i prowizje bankowe. Często bywa tak, że mimo szerokiej gamy produktów kredytowych oferowanej przez banki są one nie dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Główną tego przyczyną jest fakt iż niewielkie firmy zazwyczaj  nie posiadają aktywów pozwalających na zabezpieczenie kredytu. Nie mogą także udokumentować odpowiednio długiej obecności na rynku.

 

2. Niejasne przepisy prawa podatkowego

Wiadomo nie od dzisiaj, że polskie prawo podatkowe nie jest przyjazne dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich. Można się w nim doszukać wielu luk umożliwiających dowolną interpretacje przepisów, co nie zawsze jest korzystne. Niejednoznaczne są przepisy związane zarówno z podatkiem VAT jak i CIT, PIT i akcyzą. Sytuacji nie poprawia także widmo zmiany stawek podatku VAT oraz wysokość podatku dochodowego, który w naszym kraju jest wyższy niż na Litwie, Łotwie czy Estonii. Korzystniejsze warunki podatkowe przedsiębiorcom może zaoferować również Cypr, Rosja, czy Irlandia. Przedsiębiorcy skarżą się również na niejednoznaczną interpretacje przepisów podatkowych przez urzędy skarbowe.

 

3. Wysokie koszty pracy

Dla wielu przedsiębiorców ogromną barierą są wysokie koszty pracy. Pracodawca musi opłacać składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przede wszystkim na ZUS. Obciążenia są znaczne i często bywa tak, że właściciele niewielkich firm nie są w stanie zaoferować godziwego wynagrodzenia pracownikom. Skutkuje to m.in.: zatrudnianiem osób o niższych kwalifikacjach i dużą rotacją pracowników co z pewnością nie jest korzystne dla rozwoju żadnego biznesu.

 

4. Szara strefa

Wiele firm, zwłaszcza w sektorze budowlanym ukrywa swoje dochody i rzeczywiste zatrudnienie, unikając w ten sposób  płacenia podatku i składek do ZUSu. Przedsiębiorcy, którzy rzetelnie prowadzą swoje interesy płacąc podatki i składki na ubezpieczenia społeczne za swoich pracowników nie są w stanie zaoferować tak niskich cen jak nieuczciwa konkurencja tracąc w ten sposób klientów.

5. Nadmiernie rozbudowana biurokracja

Skomplikowane prawo, długie i kosztowne procedury oraz nieprzyjazne przedsiębiorcom urzędy powodują że wielu właścicieli firm zamiast zająć się swoją działalnością musi poświęcić nie mało czasu i energii,  a nierzadko także pieniędzy, na załatwianie niezbędnych formalności. Dla wielu uciążliwe jest także prowadzenie rozbudowanej dokumentacji pracowniczej i przechowywanie jej w formie papierowej przez 50 lat.

 

To tylko część problemów, z którymi przedsiębiorcy musza się zmagać na co dzień. Niestety szanse na zmianę na lepsze, w najbliższym czasie, są niewielkie…