5 najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji w 2016 roku

Autor: Marta Sanocka
2016-03-10

5 najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji w 2016 roku

W ostatnich latach coraz częściej można zaobserwować, że pracodawcy są bardziej ostrożni przy zatrudnianiu pracowników. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż coraz więcej przedsiębiorców zdaję sobie sprawę z tego, że to od kompetencji zatrudnionych osób w dużej mierze zależy sukces firmy. Dlatego też podczas rekrutacji zwracają większą uwagę na konkretne kompetencje osób ubiegających się o dane stanowisko. Coraz częściej pracodawcy sięgają również po różnego rodzaju metody pozwalające na rzeczywistą ocenę deklarowanych przez kandydatów umiejętności i cech charakteru.

 

Obecnie najbardziej poszukiwanymi cechami u potencjalnych pracowników są:

 

1. Umiejętność budowania długofalowych relacji z klientami – dotąd często bywało tak, że w działach obsługi klienta pracowały przypadkowe osoby, bez określonych lub określonych jedynie ogólnikowo standardów obsługi. Nie przywiązywano także dostatecznej wagi do budowania relacji z klientem. Czegoś, co stworzy jego przywiązanie do danej firmy, co sprawi, że mając do wybory dwa identyczne produkty wybierze właśnie nasz dlatego, że podczas wizyty w firmie czuł się po prostu dobrze.

 

2. Kompetencje sprzedażowe – firmy działające w różnych branżach, maja ten sam problem – silną konkurencję. Często zdarzą się tak, że mimo podobnej albo nawet korzystniejszej oferty klienci i tak idą do konkurencji. W takim przypadku często decydują właśnie kompetencje sprzedawcy: jego umiejętności sprzedażowe, negocjacyjne, dbałość o relacje z klientem oraz wiedza o produkcie lub usłudze, niezbędna do jego prezentacji i zamknięcia transakcji. 

 

3. Znajomość języków obcych – od kilku daje się zauważyć coraz większy nacisk pracodawców na znajomość języków obcych. Oprócz kontaktów zagranicznych związanych z dostawami, komunikatywność pracowników na najwyższym poziomie, potrzebna jest także do obsługi rynków zbytu poza krajem macierzystym. Rozlokowanie różnych działów firmy w różnych krajach także nie jest czymś niezwykłym. Dlatego też często pracodawcy bardziej cenią znajomość języków obcych na wysokim poziomie od kierunkowego wykształcenia, czy nawet doświadczenia w branży.

 

4. Umiejętność pracy w grupie – osoby, które potrafią nawiązywać dobre zawodowe relacje z wieloma osobami w niedługim czasie mają znacznie większa szanse na zatrudnienie. Obecnie często bywa tak, że tworzy się specjalne zespoły złożone z pracowników różnych działów, a niekiedy także zewnętrznych partnerów, do realizacji konkretnego projektu. Od tego jak funkcjonuje zespół zależy efektywność jego pracy. Zatem ważne jest aby wszystkie osoby wchodzące w skład zespoły potrafiły skutecznie ze sobą współpracować.

 

5. Komunikatywność – osiągnięcie porozumienia często wymaga dostosowania przekazu do odbiorcy. Ta umiejętność jest ważna w wielu zawodach, często bowiem jest warunkiem utrzymania dobrych relacji z klientami. Poza tym efektywność komunikacji wewnątrz firmy także ma ogromne znaczenie dla jej funkcjonowania. Dlatego coraz większe znacznie dla wielu pracodawców ma umiejętność efektywnej komunikacji oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Ma to szczególnie duże znaczenie w firmach, gdzie pracują osoby zróżnicowane wiekowo.