4 mln euro dla dwóch podkarpackich LGD

2016-07-24

4 mln euro dla dwóch podkarpackich LGD

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” i Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” otrzymały 4 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach w Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwa będzie realizacja projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Obie grupy otrzymały po 2 mln euro. Podczas konferencji, która odbyła się kilka dni temu, w Rudzie Różanieckiej dyskutowano o wykorzystaniu pozyskanych funduszy. Prezesi obu organizacji deklarują, że pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Chcielibyśmy, aby to wsparcie zostało wykorzystane na rozwój rybołówstwa i stworzenie nowych miejsc pracy, a także na zagospodarowanie starorzeczy dla celów hodowlanych i turystycznych – mówił Leszek Surdy z LGR Puszczy Sandomierskiej.

Chcemy pójść w kierunku rozwoju turystyki, wykorzystać ten potencjał, który ma Roztocze, wypromować nasz region i to co dała nam natura – mówił Mirosław Zaborniak z RLGD „Roztocze”.

Tereny objęte planowanym wsparciem to:

W obszarze działania „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej” są gminy z terenu województwa podkarpackiego: Kolbuszowa, Dzikowiec, Bojanów, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem oraz Zaklików. Gminy należące do LGR z terenu województwa lubelskiego to: Modliborzyce, Janów Lubelski i Potok Wielki.

Z kolei Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” obejmuje swym zasięgiem takie gminy jak: z terenu województwa podkarpackiego: Medyka, Stubno, Radymno, Laszki, Wiązownica, Stary Dzików, Lubaczów, Cieszanów oraz Narol oraz  z województwa lubelskiego: Adamów, Bełżec, Krasnobród, Lubycza Królewska i Tomaszów Lubelski.]

LGD będą wybierać do realizacji przede wszystkim te przedsięwzięcia, których  głównym celem będzie podnoszenie wartości produktów z regionu oraz wzrost zatrudnienia m.in. poprzez zachęcanie młodych przedsiębiorców do stosowania innowacyjnych rozwiązań, we wszystkich etapach procesu dostaw produktów sektora rybołustwa i akwakultury. Wsparciem objęte zostaną również projekty, mające na celu różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego oraz tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich oraz takie, które zakładały będą wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury oraz działanie na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego, na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, także będzie miało wpływ na wybór projektu

Co najmniej 50% wartości podpisanych umów o dofinansowanie przeznaczonych będzie na działania bezpośrednio związane z tworzeniem, bądź utrzymaniem miejsc pracy. O unijne pieniądze będą mogły starać się osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w zależności od rodzaju działań.

 

Źródło: www.podkarpackie.pl