300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia, wnioski można składać już od 1 lipca

2018-06-12

300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia, wnioski można składać już od 1 lipca

Już niebawem ruszy nabór wniosków z nowego rządowego programu „Dobry start”. Nowe świadczenie w wysokości 300 zł będzie wypłacane jednorazowo. Jego celem jest pomoc rodzicom w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

 

Kto może ubiegać się o pieniądze na wyprawkę szkolną?

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami rządu, progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia nie będzie. Pieniądze otrzymają wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych do 24. roku życia. Uczniowie, którzy ukończyli odpowiednio 20. lub 24. rok życia także dostaną pieniądze na wyprawkę szkolną, pod warunkiem, że w tym samym roku rozpoczną rok szkolny.

O świadczenie nie będą mogli ubiegać się rodzice, których dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli placówki te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie. W sytuacji, kiedy dziecko jest w pieczy zastępczej, świadczenie z programu „Dobry stary” będzie natomiast przysługiwało osobom, które tę pieczę sprawują.

Kiedy i gdzie składać wnioski?

Wnioski o wypłatę nowego świadczenia będzie można składać już od 1 lipca za pośrednictwem Internetu przez rządowy portal informacyjno-usługowy Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem banków. Nabór wniosków w formie papierowej ruszy natomiast dopiero od 1 sierpnia. Składać je będzie można w gminach do 30 listopada, wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Na rozpatrzenie wniosków urzędy będą miały 2 miesiące. Rząd zapewnia jednak, że pierwsze pieniądze w ramach programu „Dobry start” zostaną wypłacone jeszcze w sierpniu.   

W całej Polsce ze świadczenia skorzysta ponad 4,5 mln dzieci. Na Podkarpaciu jest natomiast 258 tys. dzieci i młodzieży, które mogą otrzymać dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas swojego wystąpienia w TVP info poinformowała, że łączny koszt programu „Dobry start” to  ok. 1 mld 400 mln zł.