30 dni – tyle ma trwać maksymalny czas zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych

Autor: J.Krzysik
2016-03-15

Tryb zwrotu nadpłaty podatku dla podatników, którzy są uprawnieni do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ma zostać przyspieszony do 30 dni. Naczelnicy urzędów skarbowych zostali zobowiązani przez Ministerstwo Finansów do sprawnego zorganizowania procedur. 

W celu ułatwienia stosowania przyspieszonych procedur zwrotów nadpłat resort finansów wykorzystywał będzie specjalne oprogramowanie, które odpowiedzialne będzie za bieżące monitorowanie elektronicznych zeznań rocznych, w których wykazano nadpłatę podatku, związaną z ulgą prorodzinną z tytułu wychowywania minimum trojga dzieci. Wówczas system automatycznie wskazuje tych podatników, którzy są obsługiwani preferencyjnie, a zarazem zgodnie z przepisami prawa.

Także pozostali podatnicy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, ale nie odliczają w swoim zeznaniu podatkowym (złożonym drogą elektroniczną) ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci, mogą liczyć na podobne ułatwienia. Wystarczy, że zawiadomią swój urząd skarbowy o posiadaniu karty.

Wystarczy w elektonicznych deklaracjach PIT-36 i PIT-37 w polach (odpowiednio)  327 i 141 poinformować o korzystaniu  z Karty Dużej Rodziny. Pozwoli to urzędom skarbowym obsługiwać takie zeznania według przyspieszonej ścieżki zwrotu nadpłaty.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów