280 mln zł od NCBR na demonstratory nowych technologii

Autor: AB
2015-09-29

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, tzw. „Demonstratora”.

Dzięki wsparciu z NCBR przedsiębiorstwa stawiające na innowacje będą mogły przetestować nowatorskie rozwiązania, których celem jest transfer wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki, a w efekcie wprowadzenie na rynek nowoczesnych i innowacyjnych technologii, produktów i procesów.

Wspieramy najlepsze, najbardziej ambitne projekty, które pozwolą polskim firmom umocnić pozycję rynkową w oparciu o wyniki prac B+R. Dzieląc z przedsiębiorcami ryzyko towarzyszące wybiegającym w przyszłość projektom dajemy firmom niepowtarzalną szansę wprowadzenia na rynek nowych, innowacyjnych produktów i usług – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Konkurs programu „Demonstrator” był jednym z pierwszych w nowej perspektywie finansowej UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na wsparcie prac B+R przedsiębiorstw związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowych i demonstracyjnych NCBR przeznaczył 500 mln zł. W oparciu o ocenę ekspertów wybrano tylko najlepsze projekty charakteryzujące się największym potencjałem wdrożeniowym, pozwalającym na wprowadzanie do ofert polskich przedsiębiorstw innowacji procesowych i produktowych.

Dofinansowanie otrzyma 20 spośród 122 projektów zgłoszonych w konkursie. Wkład prywatny wniesiony przez przedsiębiorstwa wyniósł ponad 407 mln zł. Zwycięskie projekty będą realizowane przez 15 dużych przedsiębiorstw i 5 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Swoim zakresem będą obejmowały eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe, których efektem finalnym będą m.in.: pierwsza w Europie wytworzona w Polsce 6-osiowa elektryczna lokomotywa wielosystemowa dla ciężkich składów towarowych, demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego oraz opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego.

Ogłoszenie II konkursu programu „Demonstrator” planowane jest w grudniu tego roku.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCBR