100 tys. miejsc pracy dla młodych!

Autor: Justyna Nowotarska
2015-11-24

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisana pod koniec października 2015 roku, pozwala na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30-go roku życia. Na ten cel ma zostać przeznaczona kwota 3 mld zł.

Pracodawca za zatrudnienie młodych ludzi przez rok otrzyma comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia, a przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środków. Będzie jednak miał dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych.

Z refundacji nie mogą skorzystać firmy, które w ostatnich sześciu miesiącach zwolniły pracowników. Taki zapis ma zabezpieczyć przed zwalnianiem dotychczas zatrudnionych pracowników i zastępowaniem ich bezrobotnymi do 30-go roku życia objętymi refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje zasady podziału środków pomiędzy województwa i przekazywania oraz rozliczania pieniędzy.

W pierwszym roku funkcjonowania nowych rozwiązań z pomocy może skorzystać ok. 30 tys. bezrobotnych do 30-go roku życia, a przez trzy lata - 100 tys.

Prognozy wskazują na to, iż ze wsparcia skorzysta 20 proc. spośród wszystkich uprawnionych osób do 30. roku życia (114 832 osoby), spośród których z 90 proc. (103 349 osób) pracodawcy przedłużą umowy o pracę (dzięki czemu nie będą zobowiązani zwrócić uzyskanego wsparcia wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami).

Z refundacji będzie można skorzystać od 1 stycznia 2016 r.

 

Źródło: kadry.infor.pl