10,6 tys. gospodarstw domowych na podkarpaciu zyska instalacje Odnawialnych Źródeł Energii

Autor: Marta Sanocka
2017-09-21

10,6 tys. gospodarstw domowych na podkarpaciu zyska instalacje Odnawialnych Źródeł Energii

 

Prawie 136 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  zostanie przeznaczonych na realizację 14 projektów wyłonionych w konkursie. Szacuje się, że dzięki temu 10,6 tys. gospodarstw domowych na Podkarpaciu, wyposażonych zostanie w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii.

Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 69 projektów. Wszystkie pozytywnie przeszły formalny etap oceny, jednak z powodu ograniczonych środków finansowych, do kwoty 120 mln, zarząd województwa zmuszony był wybrać 12 projektów, które zostaną dofinansowane. Po analizach zdecydowano jednak o objęciu dotacją jeszcze dodatkowych dwóch projektów z listy rezerwowych. Łączna kwota przyznanych dofinansowań to 136 ml zł. W przypadku oszczędności w przetargach czy nadwyżki spowodowanej różnicą kursową, do projektu zakwalifikowane zostaną kolejne wnioski znajdujące się na liście rezerwowej.

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie konkursem, zarząd województwa postanowił zwrócić się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zgodę na przesunięcie dodatkowo 50 mln zł w ramach RPO, co pozwoliłoby na objęcie dotacją kolejnych 5 projektów. Powstała również inicjatywa przesunięcia 180 mln złotych na ten cel w ramach RPO. Decyzję tę uzgodniono już z Ministerstwem Rozwoju, wymaga ona jednak formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej, co wymaga czasu. Przypomnijmy, że w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.  

Do konkursu zgłaszać można było projekty parasolowe, w których wnioskodawcą jest gmina będąca przez 5 lat właścicielem instalacji powstałej w ramach dofinansowania. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się wyposażyć swoje gospodarstwa domowe w instalacje OZE, będą musieli wnieść wkład własny, ale później będą mogli korzystać z nich bezpłatnie. Dofinansowania nie można będzie przeznaczyć na instalacje na budynkach samorządowych, należących do większych firm, czy też urzędach. Dla takich odbiorców ogłoszono oddzielny konkurs, w którym obecnie trwa ocena formalna wniosków.

Wśród mikro źródeł OZE, które powstaną w ramach dofinansowania, będą różnego rodzaju instalacje, ponieważ Urząd Marszałkowski nie narzucił odgórnie ani źródła energii, ani rodzaju instalacji do jej pozyskiwania. Dzięki temu w zależności od potrzeb mieszkańców zamontowane zostaną kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę.